• Diện tích tim tường : 57.40 m2
  • Diện tích thông thủy: 52.40 m2
  • Hướng cửa: Tây – Nam
  • Hướng nhìn: Hồ bơi

PHỐI CẢNH