• Diện tich tim tường : 59 m2
  • Diện tích thông thủy: 53.3 m2
  • Hướng cửa: Đông – Bắc
  • Hướng nhìn: Công viên

PHỐI CẢNH