• Diện tích tim tường : 57.40 m2
  • Diện tích thông thủy: 51.96 m2
  • Hướng cửa: Đông – Bắc
  • Hướng nhìn: Công viên

PHỐI CẢNH