• Diện tích tim tường : 56.32 m2
  • Diện tích thông thủy: 50.98 m2
  • Hướng cửa: Tây – Nam
  • Hướng nhìn: Hồ bơi

PHỐI CẢNH