• Diện tích tim tường : 69.08 m2
  • Diện tích thông thủy: 61.80 m2
  • Hướng cửa: Đông – Bắc
  • Hướng nhìn: Công viên

PHỐI CẢNH