PHỐI CẢNH

Công viên xanh mát với diện tích 5000 m2